YEMEKUMBARA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması/Kabul Edilmesi :

KULLANICI kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook ve benzerleri) aracılığıyla www.yemekumbara.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ne üye olunabilir. Her KULLANICI, “Zuppa Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “YEMEKUMBARA” olarak anılacaktır.)” ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

2. Hizmetin Kapsamı ve Tanımlar:

2.1. YEMEKUMBARA, Sözleşmeyi onaylayan KULLANICILARI’na(üyelerine) internet ortamında YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ne ÜYE İŞYERLERİ’nden yemek siparişi verme imkanı sunmaktadır.

2.2. Tanımlar;

Kullanıcı/lar : YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ne gerekli bilgileri kaydederek, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden sipariş vermiş veya vermemiş gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri yetkililerini,

Üye İşyeri/leri : YEMEKUMBARA’nın anlaşmış olduğu, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden ürün ve hizmetlerini yayımlayan, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ aracılığıyla KULLANICILAR’dan sipariş alabilen tüzel kişi/kişileri,

Kumpara : KULLANICI’ların YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden sipariş verirken, siparişin tutarına göre kazanacağı ve YEMEKUMBARA ÜYE İŞYERLERİ’nden YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden verilen siparişlerde her zaman kullanabileceği para yerine geçen, nakte çevrilmeyen puanı,

Online Kredi Kartı : YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden KULLANICI’nın vermiş olduğu ürün/sipariş ücretlerini kapsayan hizmetin YEMEKUMBARA tarafından ÜYE İŞYERİ temsilcisi sıfatı ile işbu SÖZLEŞME hükümlerine uygun olarak kredi ve/veya banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen diğer ödeme yöntemleri ile KULLANICI’dan tahsil edilmesi, fatura düzenleme tarihinden sonra ÜYE İŞYERİ’nin bakiyesinden mahsup edilerek, YEMEKUMBARA tarafından ÜYE İŞYERİ’nin banka hesabına transfer edilmesi işlemini,

Taraflar/Taraf : Zuppa Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ve/veya KULLANICI/LAR’ı,

Sözleşme : işbu YEMEKUMBARA KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni,

Sistem : YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden KULLANICI tarafından verilen yemek siparişlerinin YEMEKUMBARA tarafından ÜYE İŞYERİ’ne iletilmesi ve bu siparişin ÜYE İŞYERİ tarafından sipariş veren KULLANICI’ya ulaştırılması işlemlerini,

Yemekumbara Online Sipariş Sistemi : www.yemekumbara.com veya mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen restoran/yemek listesi görüntüleme, sipariş verme gibi hizmetler sunan uygulamaları,

3. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ Üyelik Sistemi:

3.1.Her KULLANICI, kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “şifre”ye sahip olur. KULLANICI’nın YEMEKUMBARA üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için “Kullanıcı adı” ve “Şifre” girmesi gereklidir.

3.2. “Kullanıcı Adı” her KULLANICI için özeldir ve farklı KULLANICILAR’a verilmez, aksi halde meydana gelecek bütün zararlardan KULLANICI sorumluk olacaktır.

3.3. “Şifre” sadece KULLANICI tarafından bilinir. KULLANICI dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Şifre kullanımından doğacak problemlerden YEMEKUMBARA kesinlikle sorumlu değildir. YEMEKUMBARA şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. KULLANICI bu nedenden dolayı YEMEKUMBARA’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4. YEMEKUMBARA KULLANICI bilgisini paket servisi yapan ÜYE İŞYERİ ile siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşabilir.

3.5.KULLANICILAR’ın belirlemiş oldukları YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden ÜYE İŞYERİ ile paylaşılacaktır.

3.6.YEMEKUMBARA, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden ÜYE İŞYERİ ile paylaşılmasından dolayı KULLANICI ve ÜYE İŞYERİ arasında ortaya çıkabilecek hiç bir problemden ve/veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.7. YEMEKUMBARA, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. YEMEKUMBARA, söz konusu bilgilerle KULLANICI üyelik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişiler, danışmanları, hissedarları ile ve/veya hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile danışmanları ile çalışmalar yapmak amacı ile bedelli ve/veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler YEMEKUMBARA Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda KULLANICI, YEMEKUMBARA’dan herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağını ve/veya YEMEKUMBARA’ya karşı herhangi bir hukuki, idari işlem başlatmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

KULLANICI, YEMEKUMBARA hizmetlerinden yararlandığı sırada,

4.1.KULLANICI, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üyeliğinin sona erebileceğini;

4.2. YEMEKUMBARA tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının YEMEKUMBARA’ya ait olduğunu,

4.3. YEMEKUMBARA hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile KULLANICI arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere YEMEKUMBARA’nın bu dosyalardan ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

4.4.YEMEKUMBARA’nın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

4.5. YEMEKUMBARA tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple YEMEKUMBARA'nın sorumlu olmayacağını,

4.6.YEMEKUMBARA tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının YEMEKUMBARA'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; aksi halde YEMEKUMBARA’nın uğrayacağı/uğradığı zarardan dolayı zararlarının tazmini için haklarının saklı olduğunu,

4.7. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YEMEKUMBARA‘nın sorumlu olmayacağını;

4.7. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde sunulan hizmetlere YEMEKUMBARA tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda YEMEKUMBARA’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi her türlü zararı karşılamayı;

4.8.YEMEKUMBARA Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek, ilaç vb. ürünlerin satışının kesinlikle yapılmadığını, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek, ilaç vb. ürün temin etmemeyi ve ÜYE İŞYERLERİ’ne bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

4.9.KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YEMEKUMBARA‘nın sorumlu tutulamayacağını;

4.10.KULLANICI paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan YEMEKUMBARA’nın sorumlu olmayacağını;

4.11.Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren mesajlar göndermemeyi, ilgili mevzuatlara aykırı nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi, hukuka aykırılık teşkil edecek şekilde bu YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ni kullanmamayı;

4.12.Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere ilgili Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların YEMEKUMBARA‘ya bila bedel devredildiğini;

4.13.Diğer KULLANICILAR’ı herhangi bir şekilde taciz ve/veya tehdit etmemeyi;

4.14.Diğer KULLANICILAR’ın sistemi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

4.15. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer KULLANICILAR’ın haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını; aksi halde YEMEKUMBARA’nın veya ilgili KULLANICI’nın uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde YEMEKUMBARA’nın bu KULLANICI’nın ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

4.16.Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

4.17.Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

4.18.Diğer KULLANICILAR’ın bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

4.19. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen KULLANICI’nın rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YEMEKUMBARA'dan tazminat talep etmemeyi;

4.20.YEMEKUMBARA’dan izin almadan YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

4.21.YEMEKUMBARA’nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini ve bu durumda YEMEKUMBARA’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını;

4.22.Kurallara aykırı davrandığı takdirde YEMEKUMBARA‘nın gerekli müdahalelerde bulunma ve KULLANICI’yı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

4.23.YEMEKUMBARA'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

4.24.Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

4.25.Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

4.26. Ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

4.27. Ürün, sipariş veren KULLANICI yerine bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ÜYE İŞYERİ adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği, belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını ve yukarda sayılan tüm maddeleri kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI, KUMPARA’ları hak ettiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde kullanmalıdır. KUMPARA’ları süresi içerisinde kullanmaz veya YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nden ayrılır veya YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde üyeliği boyunca sipariş vermez ise KUMPARA’lar kullanmamış sayılarak silinecektir. Bu durumda KULLANICI, sıfırlanan KUMPARA’ları ile ilgili YEMEKUMBARA’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5. YEMEKUMBARA'ya Tanınan Yetkiler

YEMEKUMBARA herhangi bir zamanda YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı YEMEKUMBARA’nın KULLANICILAR’ına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre YEMEKUMBARA tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. YEMEKUMBARA, kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya YEMEKUMBARA sistemine giriş yapan KULLANICILAR’ın yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilecektir.

YEMEKUMBARA, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

YEMEKUMBARA, KULLANICILAR’ın YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YEMEKUMBARA herhangi bir nedenle sorumlu tutulmayacaktır.

YEMEKUMBARA kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ndeki satışlar, ÜYE İŞYERİ menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. YEMEKUMBARA, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde bulunmayan ürünlerin KULLANICI’ya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

YEMEKUMBARA, KULLANICILAR’ın ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ içinde YEMEKUMBARA tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka KULLANICILAR tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde KULLANICI, YEMEKUMBARA'dan hiçbir telif ücreti vb. nam altında hak ve talepte bulunmayacaktır.

YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ÜYE İŞYERLERİ’ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YEMEKUMBARA KULLANICILAR’ı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair YEMEKUMBARA gerekli özeni gösterecektir ancak ÜYE İŞYERLERİ’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan YEMEKUMBARA sorumlu değildir.

YEMEKUMBARA, KULLANICI’nın YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden YEMEKUMBARA’nın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

YEMEKUMBARA kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda KULLANICI’nın SÖZLEŞME’yi herhangi bir hak ve talep etmeksizin feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

YEMEKUMBARA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla KULLANICILAR’ın aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

YEMEKUMBARA ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

KULLANICILAR, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

KULLANICILAR YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nden verdikleri siparişin ücretini, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde ilgili ÜYE İŞYERİ’nin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.

KULLANICILAR ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura YEMEKUMBARA tarafından değil siparişi alan ÜYE İŞYERİ tarafından düzenlenir.

8. Kişisel Veriler

KULLANICILAR, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’ne üyelikleri ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esansında, YEMEKUMBARA ile paylaştıkları ad, soyad, sipariş bilgileri (sipariş verdikleri ÜYE İŞYERLERİ, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi veya kullanılan benzeri mobil mecra üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi ve benzeri kişisel verilerinin (“Veriler”) YEMEKUMBARA ve/veya iş ortakları, çalışanları, hissedarları, danışmanları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu, bu durumdan dolayı herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

9. Değişiklikler Hakkında

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler YEMEKUMBARA’nın sorumluluğu dışındadır ve değişiklikler aynen Sözleşme’ye yansıtılır. Bu değişikliklerden dolayı KULLANICI, YEMEKUMBARA’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

10. Ürün Teslimatı

ÜYE İŞYERLERİ tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde KULLANICI, YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde KULLANICI’nın kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülüklerin tamamı KULLANICI’ya ait olup, bundan doğan zarar ve/veya kayıptan KULLANICI kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere KULLANICI’ya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde gerçekleştirilecektir;

a.Kullanıcı adresinin sipariş verilen ÜYE İŞYERİ’nin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

b.Siparişin ilgili ÜYE İŞYERİ’ne iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

c.ÜYE İŞYERİ tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen ÜYE İŞYERİ’nin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde KULLANICI talebi üzerine siparişin iptali;

d.Siparişin bir kısmının veya tamamının ÜYE İŞYERİ’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

e.Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili ÜYE İŞYERİ’nin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;

f.Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili ÜYE İŞYERİ onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır.

İptale konu siparişe ilişkin ilgili ÜYE İŞYERİ bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu KULLANICI’ya teslim edilmiş ise ilgili ÜYE İŞYERİ görevlisine iadesi gerekmektedir.

YEMEKUMBARA, yalnızca KULLANICI’dan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin KULLANICI’nın evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, YEMEKUMBARA’nın bünyesinde bulundurduğu ÜYE İŞYERLERİ tarafından doğrudan yapılmaktadır. KULLANICI, YEMEKUMBARA’nın, ÜYE İŞYERLERİ tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmektedir.

12. Bilgilerin Saklanması

YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta YEMEKUMBARA ONLİNE SİPARİŞ SİSTEMİ’nde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları, ticari kayıtlar, sistemdeki veriler bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

13. Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan doğmuş alacak hakları etkilenmez.